Черноморски басейн

Черноморски басейн Въпреки, че времената на „Големия зърнен грабеж” са отдавна отминали и Съветският съюз вече не съществува ролята да стряска съня на зърнените търговци по света е поета в различна степен от „Голямата черноморска […]