Черноморски басейн

Въпреки, че времената на „Големия зърнен грабеж” са отдавна отминали и Съветският съюз вече не съществува ролята да стряска съня на зърнените търговци по света е поета в различна степен от „Голямата черноморска тройка” – Русия, Украйна и Казахстан.

Дали заради славата от отминали времена или заради сегашното място в международната търговия със зърнени култури или просто заради невъзможността на чужденците да вникнат в „руската душа” и днес новините от Черноморския басейн са способни да предизвикат шок и паника дори у най-големите играчи, които иначе уверено държат в ръцете си многомилярдния пазар на зърнени и маслодайни култури. Примерът от най-новата история е въвеждането на забрана за износа на зърно на 5 август 2010 г. Не е чудно, че повечето участници останаха изненадани. Не е учудващо и, че в последвалите обяснения такова мащабно събитие бе деградирано до нивото на „махленска” сплетня.

Класическия фундаментален анализ вече не е достатъчен…

Праволинейните привърженици на фундаменталният анализ вероятно не биха се съгласили с горното мнение и биха продължили да вземат управленски решения предимно на базата на данни и прогнози за търсенето и предлагането и в частност за производството и състоянието на зърнения баланс в Черноморието и сравненията с предишни години. Ембаргото от 2010 г. показа, че фундаменталният анализ може да идентифицира известни „теснини” и проблеми в баланса между търсене и предлагане, но спира до тук. До какво и кога могат да доведат обаче тези теснини и потенциални проблеми фундаменталният подход не може да определи.

следеното само на новините също не стига…

Новините , най-често са откъслечно и едностранчиво отражение на комплексни събития и процеси, за които участниците в тях предпочитат да останат на под повърхността и далече от вниманието на публиката. В тази връзка трябва да се държи сметка за достоверността, контекста, източниците и техните евентуални цели – всичко от класическия смисъл да думата печалба, до продоволствена сигурност и геополитически интереси.

…необходимо е познаване на особеностите на пазарите в Черноморския басейн…

Пазарите в страните от „Голямата черноморска тройка” – Русия, Украйна и Казахстан се различават значително от познатите добре функциониращи и защитени от значими изкривявания пазари в Европа и Северна Америка. Участниците са различни, а целите често нямат нищо общо с постигането на добри финансови резултати. Не бива не само да се забравя, но и да се подценяват способността на държавата да води пазарите в желана от нея посока. Да, понякога това е невъзможно, но тогава ако не могат да бъдат поведени в определена посока, то поне се прави всичко възможно те да не отидат в нежелани крайности.

 
 
 
error: