Хеджинг

Колебанията на глобалните пазари са предизвикателство, което поставя на изпитание съвременния агробизнес. За броени дни или само в рамките на няколко седмици цените на зърното могат да се удвоят или да се сринат. В такава среда навременната и пълноценна информация е само първата стъпка за справяне с предизвикателствата на пазара.

Управлението на риска е важен елемент на управленския процес. За съжаление в много случаи процесът по управление на риска е поставен на глинени основи. Управлението на риска е въпрос преди всичко на създаване на структура, сложността на която се определя от нуждите на стопанската организация. Това не означава обособяване на цели отдели оборудвани със скъпи информационни източници и технологии. От друга страна, пълната зависимост от обслужващата финансова институция и липсата на информираност е практика, която може да струва скъпо. Нека имаме предвид, че финансовият свят е разделен на две части: малцина, които купуват ниско и продават високо и мнозинство, което купува високо и продава ниско. Навлизането на нови и нови участници на пазара просто увеличава мнозинството. Познаването на посоката на пазара и улесненият достъп до пазарите не е достатъчно. Напротив, то често създава и поддържа представата, че хеджингът е нещо просто и лесно, но статистиката показва друго. Интересното е, че пряката ангажираност в агробизнеса не гарантира успех на фючърсните пазари и в процеса на управление на риска.

Ако запитате опитен професионалист, чиято първа цел не е да Ви привлече за клиент, той ще ви каже, че хеждингът е използване на редките възможности, които дават пазарите. Други ще ви кажат, че хеджингът е поемане на риск с цел намаляване на риска. Как тогава мултиплицирането на риска ще подобри крайния резултат? Точно тук, ние от Zarnobaza.com можем да помогнем. Освен с оперативни и стратегически анализи на рисковете и възможностите ние сме на разположение за въпроси свързани с цялата палитра – от анализа и планирането до управлението и контрола на процеса по управление на риска в рамките на стопанската организация.

 
 
 
error: