Фундаментален анализ на пазарите на зърнени и маслодайни култури

Фундаменталният анализ на Zarnobaza.com е фокусиран върху баланса между търсенето и предлагането,както и върху фактори, които оказват влияние върху отделните елементи на този баланс. Целта е да бъде очертана фундаменталната рамка за пазара. Предвид глобализацията, изключителната динамика на международната търговия и ключовото значение на фундаменталната ситуация за политическата стабилност в редица региони на света ние отдаваме водещо значение на фундаменталния анализ на пазарите от зърнения и маслодайния комплекс и следим постоянно за изменения или размествания не само във фактическото състояние на зърнения баланс в регионален и глобален план, но и в перспектива.

Разбира се, ограничаването на фундаменталния анализ единствено и само до баланса между търсене и предлагане на физическата стока означава да бъдат пренебрегнати изключително важните деривативни пазари – фючърси, опции, суапове. Не е тайна, че посоката на даден пазар или група пазари зависи от поведението на все по-многобройното множество на спекуланти и инвеститори. По тази причина не можем да си позволим да оценяваме фундаменталната ситуация, без да вземаме предвид и динамиката в търсенето и предлагането с цел спекулация, дългосрочна инвестиция или просто като хедж.

 
 
 
error: