Технически анализ на пазарите на зърнени и маслодайни култури

Изключително ценен на запад и по-малко популярен у нас техническият анализ е едновременно уникален и изключително ефективен метод за оценка на състоянието на пазари и за прогнозиране на бъдещото поведение на цените, независимо дали говорим за следващите няколко минути, часове, дни или месеци, дори години.

Техническият анализ е признаван от едни и отричан напълно от други. Противниците изтъкват като най-голямата слабост, че „техниците“ следят много и различни пазари и не са „тесни специалисти“. Привържениците пък отвръщат, че докато „фундаменталистите“ спорят за размера на реколтата пазарите са способни за броени дни, седмици или месеци да направят серия от резки скокове и пропадания с катастрофален за финасите на „фундаменталистите“ резултат.

Техническият анализ на Zarnobaza.com изследва състоянието на фючърсните пазари на зърно, маслодайни култури, горива – състоянието на пазара тук и сега, с потенциал да покаже какво ще бъде. Благодарение на техническият анализ разбираме какви са тенденциите (кратко-, средно- и дългосрочни), в какъв стадии са те (начелен, междинен или финален) и близо ли сме до евентуална повратна точка и какъв е нейният потенциал –  дали ще даде начало на траен дългосрочен обрат или само на временна корекция. Техническият анализ създава предпоставки за определяне на цели, както ценови, така и времеви, а също за идентифициране на повратни точки.

Всъщност няма по-подходящ подход от техническия анализ за разгадаване на стратегиите на ключовите участници на фючърсните и физическите пазари.

Няма по-добър способ от техническия анализ за анализ и прогноза на волатилността на пазарите.

Няма по-добър способ от техническия анализ и за определяне точния момент за шзпълнение на спекулативни и хедж операции.

 
 
 
error: